VERGUNNING 2021

Huidige of toekomstige leden: vergeet niet jullie vergunning online aan te vragen voor seizoen 2021.
Volg HIER het stappenplan.

COVID-19: 14-12-2020

Participating in our free training sessions is NOT possible untill the end of January due to the new Covid-19 measurements. Beside that our Club training will only take place for kids as old or younger than 13.

PS: keep an eye on the traffic lights at all times!

Thank you very much for your understanding!

Clubreglement

Intern club reglement

Hoofdstuk 1 Vergunningen, aansluiting en algemeen gedrag

 • De club werkt alleen met WBV-vergunninghouders annex wedstrijd licentie, hierdoor zijn al onze leden 7 dagen op 7 verzekerd met hun fiets zowel op wedstrijden, trainingen als individuele trainingen en zowel op natuurlijke als niet natuurlijke hindernissen.
 • De rijder moet minimum vijf jaar zijn om te mogen deelnemen aan een BMX activiteit.
 • De rijder moet houder zijn van een geldig erkende vergunning van Wielerbond Vlaanderen.

 

Geen enkele rijder waarvan de vergunning is ingetrokken mag deelnemen gedurende de periode van de schorsing.

 • De rijder dient bij elke wedstrijd zijn vergunning bij zich te hebben evenals zijn sportpas.
 • Elke rijder die tijdens de training/wedstrijd onder invloed is (alcohol en/of drugs) wordt niet toegelaten op de track en zal de nodige bestraffing opgelegd krijgen.
 • Leden die betrapt worden op het gebruiken, verhandelen of in het bezit zijn van verboden middelen (doping ) die voorkomen op de lijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) zullen met onmiddellijke ingang uitgesloten worden uit BMX Club Circuit Zolder.
 • De rijders zorgen er zelf voor dat de nodige administratie (dokterscontrole gebeurt bij een erkende sportarts, documenten tussen rijder en club) goed zijn ingevuld en ondertekend. Zij bezorgen deze documenten zo vlug als mogelijk bij iemand van het bestuur. Daarna zorgen zij ook dat de nodige bedragen zijn overgeschreven op de rekeningen die vermeld staan in de informatiebrochure. Van dan af ben je in orde met de administratie en kan de club ervoor zorgen dat alle nodige documenten afgeleverd worden voor je vergunning.
 • Van zodra je vergunning is afgeleverd door de Wielerbond Vlaanderen ben je 24 uur op 24 uur verzekerd. Van zodra de vergunning in orde is, krijg je hiervan een mailbericht en kan je ze afhalen tijdens één van de trainingen mits het tonen van de betalingsbewijzen aan de wielerbond en aan de club.
 • Indien je de club wenst te verlaten, kan dit enkel op het einde van een seizoen of na overleg met het bestuur. De transfer periode loopt van 01 oktober tot en met 31 oktober. Lidgeld voor 2016 moet betaald worden aan de club op rekeningnummer en is geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Het lidgeld dient gestort te worden voor 31 januari 2016. Nieuwe leden die tijdens het lopende seizoen bijkomen, worden gevraagd om het lidgeld binnen de veertien dagen na aansluiting te vereffenen.
 • IBAN : BE74 3350 3404 3107 is het rekeningnummer van de club.
 • Het lidgeld voor 2016 bedraagt 120 Euro voor rijders die trainen op maandag en/of op vrijdag. Rijders die trainen op dinsdag en/of donderdag betalen 150 Euro
 • Een tweede, derde of … lid van hetzelfde gezin betaald € 10 minder dan het eerste lid voor het lopende jaar. Er worden geen kortingen teruggestort.
 • Het lidgeld dient betaald te worden voor aanvang van de officiële trainingen.
 • Nadat de club de volledige betaling van het lidgeld ontvangen heeft, pas dan zal er overgegaan worden tot aflevering van de vergunning + trui.
 • Door betaling van het lidgeld verklaart het lid en/of wettelijke verantwoordelijk zich automatisch akkoord met inhoud van het intern clubreglement.
 • Wanneer je een driebeurtenkaart genoten hebt tijdens de vrije training dan mag je hiervan 20 Euro in mindering brengen bij de eerste aansluiting in de club.

 

Hoofdstuk 2 Trainingen

 • Alle renners van 5 tot 14 jaar moeten een opleiding van 24 uur volgen vooraleer ze mogen deelnemen aan wedstrijden in competitieverband.
 • De rijders melden zich ten laatste tien minuten voor aanvang van de training aan bij de verantwoordelijke van de administratie en bij de trainers.
 • Aan de ouders wordt gevraagd op plaats te nemen op het terras of op de talue nabij lijn 4. Indien er op het terras plaats genomen wordt, wordt er gevraagd om zo stil mogelijk te praten om de training niet te verstoren.
 • Ouders worden niet toegelaten op de track. Enkel bij uitvoeren van werkzaamheden aan de track wordt dit wel toegestaan.
 • Wanneer de ouders niet gehoorzamen aan de oproep van de trainers, zullen er bijkomende maatregelen getroffen worden zodoende dat de training in goede orde kan verlopen.
 • Te laatkomers melden zich tevens aan bij de verantwoordelijke van de administratie en vragen toestemming aan de trainers om aan te sluiten bij de groep om de training te volgen. Als de trainers vinden dat dit niet getolereerd kan worden, zullen zij de rijder weigeren en terug huiswaarts sturen.
 • Rijders hebben respect voor de instructies van de trainers en blijven beleefd. Rijders die het niet eens zijn met bepaalde zaken kunnen dit op een beleefde manier na de training bespreken. Indien nodig blijkt zullen de ouders ook ingelicht worden door de trainer.
 • Rijders hebben respect voor trainers en mederijders. Bij niet naleven kunnen er sancties volgen door de trainer, hulptrainer of een verantwoordelijke van de club. De eerste keer krijgt de rijder een verwittiging – een tweede keer wordt hij gedurende een bepaalde tijd aan de kant gezet – de derde keer wordt hij geweigerd op de training.
 • Indien er conflicten of voorvallen zijn dienen deze gemeld te worden bij de trainers, hulptrainers of verantwoordelijke van de club.
 • Iedere renner en ouders gooien hun eigen afval (drinkbussen, plastiekflessen) in de vuilbak.
 • Alle afval moet na de training opgeruimd worden. Indien dit niet gebeurt, zullen de trainers twee Chinese vrijwilligers aanduiden die er voor moeten zorgen dat alles opgeruimd wordt.
 • Tijdens de training wordt er gevraagd om niet te roken achter het starthekke. Gelieve het praten tijdens de training op een stille manier te doen zodoende dat de rijders niet gestoord worden. De rijders mogen ALLEEN DRINKEN wanneer de trainers hiervoor toestemming geven. Anders wordt er tussendoor niet gedronken. Dit verstoort de training.
 • Alleen de trainers beslissen in welke groep iemand mag trainen. Indien nodig kunnen rijders geëvalueerd worden tijdens het lopende jaar en kan er beslist worden om een rijder te verplaatsen naar een groep lager of een groep hoger.
 • Tijdens de trainingen is startheuvel, en finish gedeelte van het BMX-parcours verboden terrein voor de ouders, familie, vrienden of supporters van de leden. Enkel met toestemming van de dienstdoende trainer, hulptrainer of verantwoordelijke van de club kan dit toegestaan worden. Ouders blijven op de plaats die voor hen voorzien is en nemen geen plaats op de track.
 • Er wordt GEEN training gegeven op feestdagen.

 

Hoofdstuk 3 Trainingsdagen

De trainingsdagen zijn als volgt ingedeeld :

  Leeftijd Dag Uren training  
Niet-competitierijders 2010-2009-2008-2007 Maandag 18.00 – 19.00 uur
  Vrijdag 18.00 – 19.00 uur
  2006-2003 Maandag 19.00 – 20.00 uur
  Vrijdag 19.00 – 20.00 uur
  2002 – … Maandag 20.00 – 21.00 uur
  Donderdag 18.15 – 19.25 uur
Competitierijders 2008-2006 Dinsdag 18.15 – 19.25 uur
  Donderdag 18.15 – 19.25 uur
  2005 – 2003 Dinsdag 19.00 – 20.15 uur
  Donderdag 19.00 – 20.15 uur
  2002 – … Dinsdag 20.00 – 21.15 uur
  Donderdag 20.00 – 21.15 uur
Training nationale ploeg   Woensdag 18.45 – 21.00 uur
Vrije training – kennismakingsmoment BMX Vanaf 5 jaar Woensdag 16.30 – 18.30 uur
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Hoofdstuk 4 Trainingsgroepen

Competiterijders rijden in 3 groepen van 18h15 tot 19h25  19h – 20h15 20h tot 21h15

Niet – Competiterijders rijden in 3 groepen van 18h00 tot 19h00,  19h00 – 20h00, 20h00 tot 21h00

Om tot de competitierijders te behoren moet aan één van volgende criteria voldaan zijn:

 • deelname aan 6 of meer topcompetitiewedstrijden op het einde van seizoen;
 • deelname aan 5 Flanders Cup wedstrijden of meer op het einde van het seizoen;

In de wedstrijdgroepen worden rijders toegelaten die de leeftijd van zeven bereikt hebben of rijders uitkomende in de categorie boys 7 of girls 7. Rijders die jonger zijn worden niet toegelaten tot deze groep.

Groepen kunnen in de loop van het jaar aangepast worden omwille de grootte van de groep die veranderd is gedurende de maanden van de trainingen. Hou er ook rekening mee dat wanneer de grootte van de groepen veranderd dat er ook mogelijkheid bestaat dat men dan moet uitwijken naar een andere trainingsdag om iedereen op een goede manier te kunnen blijven begeleiden.

De trainers kunnen in onderling overleg met het bestuur rijders evalueren en doorschuiven naar een hogere groep indien de rijder hiervoor bekwaam is en hierin toestemd, of in een andere mogelijkheid is het ook noodzakelijk wanneer een rijder niet meekan in een bepaalde groep om deze naar een lagere groep te verschuiven om hier een betere begeleiding te krijgen voor zijn verdere carriere.

Westrijdrijders (dinsdag en donderdag groep) moeten minimum 40% van de trainingen volgen, anders moeten ze plaats vrijmaken voor nieuwe piloten die wel regelmatig op de training kunnen verschijnen.

 

Hoofdstuk 5 Gedrag op de track

 • Elke rijder respecteert de Heeft respect voor de mederijders en de trainers.
 • Het zijn enkel de rijders van die bepaalde trainingsgroep die op dat tijdstip de track mogen betreden. Anderen worden resoluut geweigerd. Aan de andere rijders die zich aanmelden voor de volgende training wordt gevraagd om te wachten op het terras tot de vorige groep gedaan heeft met zijn training.
 • De trainers hebben het recht om een straf of sanctie op te leggen aan elke rijder die in het belang van de veiligheid en/of het reglement overtredingenOok laatkomers kunnen zij bestraffen. De eerste keer krijgt de rijder een verwittiging – bij de tweede verwittiging wordt de rijder gedurende een bepaalde tijd aan de kant geplaatst – bij een derde verwittiging wordt hij/zij voor één training geschorst. Na een derde verwittiging zullen de trainers dit doorgeven aan het bestuur en zullen zij hierover beslissen welke sanctie er zal volgen.
 • Piloten zijn zelf verantwoordelijk voor hun materiaal en uitrusting. Men komt naar de training met een fiets die helemaal in orde is.
 • De verplichte uitrusting bestaat uit:
 • een helm: helm met een mondstuk
 • kleding : handschoenen, lange broek, lange mouwen
 • Fiets : BMX fiets en geen Freestyle fiets

Van de trui wordt gevraagd om die in de broek te stoppen om geen gevaar te veroorzaken tijdens het rijden…

 • De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen en/of beschadigingen aan het materiaal van de rijders. Vandalisme tijdens trainingen/wedstrijden op eigen track of op verplaatsing kunnen leiden tot een schorsing. Ook wordt er gevraagd om respect te hebben voor de accommodatie – …. En alles wat door de club ter beschikking wordt gesteld.
 • De rijder waarvan de uitrusting niet in orde is, wordt geweigerd op de training. Indien de veiligheidsvoorschriften niet worden gerespecteerd, kan de rijder geweigerd worden.
 • Alle rijders moeten de regels in acht nemen en de instructies van de trainers opvolgen.
 • Iedere rijder – ouders en supporters moeten zich op ieder moment zodanig gedragen dat het ideaal van goede sportiviteit naar boven komt.
 • De rijder moet het gedrag vermijden dat hemzelf of de BMX sport in diskrediet zou brengen.
 • Het gebruik van onzedelijke of onbeschofte taal is verboden.
 • Er mag niemand opzettelijk van de baan gereden worden. Bij enige problemen/opmerkingen gelieve dit door te geven aan de trainer van dienst. Deze kan op dat moment het ongemak proberen op te lossen.
 • In tegenovergestelde richting rijden op de track is ENKEL TOEGELATEN wanneer de opdracht gegeven wordt door de trainers. In alle andere gevallen is het VERBODEN OM IN TEGENOVERGESTELDE RICHTING HET PARCOURS OP TE RIJDEN.

 

Hoofdstuk 6 Verzekering

Je bent als clublid enkel verzekerd als je minstens vijf jaar bent en over een vergunning beschikt of over een clubverzekering beschikt. Indien je een vergunning hebt van de Wielerbond Vlaanderen ben je 24 uren op 24 uren verzekerd. Je mag pas deelnemen aan de trainingen vanaf het moment dat je volledig in orde bent met vergunning en lidmaatschap. Bij de afhaling van de vergunning wordt gevraagd om de betalingsbewijzen mee te brengen. Zijn deze niet in orde wordt de vergunning NIET overhandigd. We vragen aan de leden om ervoor te zorgen dat de vergunningsaanvraag tijdig gebeurd. Er wordt vanuit de club een melding doorgestuurd van het ogenblik dat de nieuwe vergunning mag aangevraagd worden.

 

Hoofdstuk 7 Varia

 • De track-trainingen lopen van het eerste weekeinde van maart tot en met het laatste weekeinde van oktober.
 • We hebben het Cycling Center waarbij gebruik kan gemaakt worden van de toiletten beneden en douches. Linker gedeelte. Er wordt aan iedereengevraagd om respect te hebben voor de infrastructuur en voor de properheid van dit Centrum. Bij het verlaten van het centrum kijk je even na of je het in de oorspronkelijke staat terug achterlaat. Indien nodig ruim je eerst op alvorens door te gaan. Het is niet de bedoeling dat de trainers die voor jullie gaan doen.
 • De rijder is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven voor de wedstrijden (afmelding, ziektemelding (doktersattest!) dient te gebeuren op het secretariaat)
 • Verplichte wedstrijden zijn het provinciale kampioenschap en het Vlaams Kampioenschap. Indien men hieraan niet kan deelnemen, wordt gevraagd om de verantwoordelijke van je provincie tijdig te verwittigen en te staven met een doktersattest.
 • De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele boetes die de bond de rijder oplegt bij het niet afmelden tijdens een wedstrijd of een sanctie. Hiervoor is de rijder zelf verantwoordelijk.
 • In de winterperiode zal er wintertraining voorzien worden. Hierover zal je ten gepaste tijd informatie krijgen via mail of via de website : bmxcircuitzolder.be
 • Tijdens de winterperiode kan er ook uitgeweken worden naar andere BMX parcours die wel berijdbaar zijn. Indien dit tot de mogelijkheden behoort zullen hierover tijdig inlichtingen doorgestuurd worden
 • Bij slechte weersomstandigheden kan er beslist worden om de training niet te laten doorgaan. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden. Dit kan je ook terugvinden op de site of via een mailbericht tot één uur voor de aanvang van de training.
 • Men is verplicht om de clubtrui te dragen op alle nationale en internationale wedstrijden, op het podium, tenzij men lid is van een geregistreerd team bij KBWB of UCI.
 • Wie een wedstrijd in een andere discipline gaat rijden is verplicht de clubkleding te dragen tenzij men lid is van een geregistreerd team bij KBWB of UCI.
 • Rijd men toch met andere kleding is er in 1ste instantie een mondelinge verwittiging, bij een 2de overtreding krijgt men een schriftelijke verwittiging . Bij de 3de overtreding volgt er een uitsluiting.
 • Is de clubkleding dermate beschadigd door valpartijen dat men deze niet meer kan dragen, kan men een nieuwe trui aankopen gedurende het seizoen voor de prijs van € 50 per stuk en dit zolang de voorraad strekt.
 • Diegenen die lid is van een geregistreerd team is verplicht om het club-logo vooraan op het shirt te plaatsen of op de mouw, grootte logo is 6 X 6 cm. Het logo kan bekomen worden op aanvraag via het mailadres van de club
 • Aan de ouders van de leden kan gevraagd worden om tijdens organisaties en nevenactiviteiten van de club te helpen in de tent, op het circuit, opstellen, opruimen enz., alsook bij eventuele werken op en rond het BMX-parcours te Zolder. Het wordt verondersteld dat één van de ouders minstens eenmaal helpt tijdens een wedstrijd of activiteit.
 • Er mag door de leden, ouders of aanverwanten aan de club op geen enkele manier schade toe gebracht worden wat de goede werking van de club in het gedrang kan brengen of de naam van de club in een slecht daglicht brengt. Wordt dit toch gedaan zullen de nodige wettelijke stappen ondernomen worden.
 • Enkel leden en/of de wettelijke verantwoordelijke kan zich richten tot het bestuur indien hij of bemerkingen heeft op de werking van de club. Het bestuur zal hiervan nota nemen en indien nodig bijsturen.
 • Een uitgesloten lid kan geen enkele kost verhalen op de club.
 • Bij de overgang naar een andere club kan men het betaalde lidgeld of andere gedane kosten niet terugvorderen van de BMX Club Circuit Zolder.
 • Het gebruik van de 8 meter startheuvel kan enkel en alleen onder toezicht van de trainer, hulptrainer. Niemand gebruikt deze 8 meter startheuvel zonder toelating.
 • Hetzelfde geldt voor het gebruik van de pro-sectie. Deze mag enkel onder toezicht van de trainer, hulptrainer gebruikt worden en dit door de ervaren rijders.
 • Verplichte wedstrijden : Het provinciaal Kampioenschap en het Vlaams Kampioenschap.

Elke rijder die een vergunning neemt bij de Wielerbond Vlaanderen onder de club van BMX Circuit Zolder verklaart zich akkoord met dit intern reglement. En geeft hiermee te kennen akkoord te gaan met dit.